Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów – Wojska Polskiego
Wartość projektu: 106 129 229,15 PLN. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 90 022 769,97 PLN